Blaty

Konglomeraty
kwarcowe

Konglomeraty
akrylowe

Granity

Spieki kwarcowe

Drewniane

Płyty
 laminowane